LOV

Dobrom infrastrukturnom povezanošću sa susednim regijama opština Sečanj ispunjava jedan od bitnih preduslova za ostvarivanje sopstvenih turističkih potencijala. Prednost ovoga kraja predstavlja blizina velikih gradskih centara; Sečanj je od Beograda i Novog Sada udaljen 80 km, od Vršca 60 km, Zrenjanina 31 km, a od rumunske granice 12 km.

Opština Sečanj je poljoprivredni region sa povoljnim geografskim i klimatskim uslovima za lov i ribolov.

Raznovrsna prirodna sredina (aluvijale šume, barske biljke, stepska vegetacija, kulturne biljke) i vodni resursi (rečni rukavci, ade, mrtvaje, močvarne površine, ribnjaci ),  pogodna je osnova za formiranje staništa velikog broja životinjskih vrsta, zbog čega su lovišta na teritoriji opštine Sečanj bila oduvek privlačna.

Lovno područje opštine Sečanj se prostire na 52.220 ha i objedinjuje 10 manjih lovačkih društava. Lovačka društva se brinu o planskom i racionalnom odstrelu, o broju i kvalitetu divljači, veštačkom uzgoju, zimskoj ishrani.

Najatraktivniju krupnu lovnu divljač predstavljaju  srna, divlja svinja i evropski jelen.

Od  sitne divljači najzastupljeniji su fazan, zec, patka, afrička grlica, prepelica, poljska jarebica.

Divljač van režima zaštite je lisica i šakal.

Lovišta su otvorenog tipa i beleže značajne rezultate u trofejnom odstrelu.

Lovcima je na raspolaganju smeštaj u hotelu „Crveni cvet“, kapaciteta 19 soba sa ukupno 52 ležaja i lovačkim apartmanima sa 6 ležaja. Sve sobe imaju kupatilo i  opremljene su televizorima sa satelitskim programom, internetom i telefonom.

Efikasno je organizovana lovačka služba uz mogućnost  iznajmljivanja lovačkih pasa (rase – ptičari i hanoverski krvoslednici).

RIBOLOV

Opština Sečanj je poznata po bogatstvu voda.

 • Tamiš
 • Brzava
 • Kanalska mreža Dunav-Tisa-Dunav
 • Ribnjaci

Danas, opština Sečanj predstavlja pravu oazu za pecaroše.

Tamiš sa svojim rukavcima, adama, odsečnim meandrima i barama predstavlja najatraktivniju lokaciju za pecanje. U neposredoj blizini su močvarne površine i tereni pogodni za mrestilišta riba.

Vodene površine opštine Sečanj odavno su poznate po bogatstvu  ribom. Izdvajaju se: šaran, som, smuđ, štuka, karaš.

Pored reka veliki značaj u privrednom i rekreativnom smislu za opštinu Sečanj imaju ribnjaci. Ukupno ih je šest i prostiru se na  površini od 3000 ha. Delatnost ribnjaka je orijentisana pretežno na gajenje šarana, ali i belog amura, soma, belog i crnog tostolobika.

Opština Sečanj sasvim sigurno postaje prestonica slatkovodnog ribarstva i privlači sve veći broj ribolovaca.

Vodni resursi u kombinaciji sa bogatim biljnim i životinjskim svetom kao prvorazrednim turističkim motivom pružaju još mnogo intresantnih mogućnosti vezanih za vodu i njeno priobalje:

 • boravak u prirodnom ambijentu
 • kupanje
 • sportovi na vodi
 • takmičenja u ribolovu
 • posmatranje ptica
 • foto safari
 • plovidba čamcima – regate.

Prirodni fenomen koji se svake godine u isto vreme odigrava na Tamišu naziva se cvetanje Tamiša.  Tada hiljade insekata izlazi na površinu vode, pare se i stvaraju živopisan prizor.