Izletnički turizam ima dugu tradiciju. Svoju afirmaciju stekao je kod stanovništva gradskih naselja. Lokacija opštine Sečanj u pitomoj ravničarskoj sredini, okružena vodama Tamiša i Brzave, ribnjacima, prostranim livadama, pašnjacima, šumama pruža izuzetnu mogućnost za ovaj vid turizma.

Dobri uslovi za izletnička kretanja proizilaze iz blizine i dobre povezanosti sa gradskim naseljima i kvalitetnom mrežom prilaznih puteva. Povoljni prirodni i klimatski uslovi pravo su utočište za sklanjanje iz gradske urbane svakodnevnice velikih gradskih centara. Uređene su staze, putevi, tereni za kampovanje i plaže uz reku Tamiš.