Realizovani projekti:

  • Izrada web sajta i logotipa turističke organizacije opštine Sečanj

Projeki u realizaciji:

  • Akcija prikupljanja starih predmeta u cilju formiranja zavičajne etno zbirke da bi sačuvali  i ostavili u nasleđe baštinu budućim generacijama i na taj način napravili prve korake u formiranju muzejske građe opštine Sečanj.
  • Formiranje turističko-informativnog centra. Turistička organizacija opštine Sečanj, kao mlada Ustanova svoju aktivnost je usmerila na lociranje, valorizaciju i predstavljanje turističkih potencijala opštine Sečanj. Cilj ovog projekta je predstavljanje turističke ponude opštine Sečanj, gde bi posetioci na jednom mestu dobili sve potrebne i kvalitetne informacije o turističkim sadržajima i potencijalima ( kultura, istorija, prirodne karakteristike, sportska dešavanja, manifestacije, etno sadržaji, arheolška nalazišta, zabava, smeštajna i gastronomska ponuda i još niz drugih servisnih informacija),  kupili suvenire i prateći propagandni materijal obogaćen brošurama, flajerima, turističkim vodičima, knjigama, mapama i drugim pratećim sadržajima. Realizovana je prva etapa projekta kojom su dobijene nove prostorije u okviru Doma kulture Sečanj. Kao najprikladnije mesto za promociju naše opštine, adekvatno su opremljene i uređene tehnički i infrastrukturno.
  • U narednom periodu očekuje se realizacija druge etape projekta koja podrazumeva izložbeni prostor, suvenire i propagandni materijal.

Projekti u pripremi:

  • Formiranje Zavičajne-etno zbirke, proširenje muzeja u Sečnju.
  • Kamp na Tamišu. Ideja je afirmacija reke Tamiš kao velikog neiskorišćenog prirodnog bogatstva opštine Sečanj za raznovrsne turističke, edukativne, sportske i rekreativne aktivnosti. Tu se podrazumeva kupanje, lov, ribolov, sportovi na vodi, razgledanje ptica, razne manifestacije, edukativne radionice, likovne kolonije, seminari i još niz drugih aktivnosti vezanih za vodu i njeno priobalje.