Saobraćajna mreža opštine Sečanj raspolaže komunikacijama koje je povezuju sa ostalim delovima zemlje, kao i sobraćajnicama internog karaktera.Tu spadaju drumovi magistralnog, regionalnog, lokalnog karaktera, železnička pruga, reka Tamiš i delovi mreže kanala DTD-a.

Ukupna dužina puteva u opštini Sečanj iznosi 112 km. Infrastrukturno je veoma dobro povezana sa susednim opštinama. Najveći značaj ima magistrali put broj M-72, Zrenjanin-Sečanj-Plandište-Vršac. Regionalna i lokalna mreža puteva u potpunosti ima karakter savremenih kolovoza. Regionalni putni pravac R-123/3  Sečanj-Neuzina, povezuje opštinu sa Beogradom. Sa susednom državom Rumunijom je povezuje regionalni put R-123/5 Jaša Tomić-Sečanj i R-123/5a Jaša Tomić-granica sa Rumunijom gde je trenutno otvoren malogranični prelaz. Intezivne aktivnosti lokalne samouprave usmerene su na otvaranje velikog graničnog prelaza i za te potrebe iz sredstava evropskih fondova izgrađena je moderna infrastruktura prema granici.