Opština Sečanj leži u istočnom delu Vojvodine, ušuškana u ekološkoj akumulativnoj ravnici centralnog Banata u porečju Begeja, Tamiša i Brzave. Ovaj kraj nosi obležje reljefa cele Vojvodine što je rezultat delovanja vetrova i reka. Reljef čini blago zatalasana aluvijalna ravan bez većih visinskih razlika.

Nalazi se u umerenom kontinеntalnom klimatskom pojasu sa srednjom godišnjom temperaturom od 11,2 °C. Predstavlja jedan od najvetrovitijih delova Vojvodine, gde je karakterističan  jugoistočni vetar košava.

Naizgled pitomi jednolični ravničarski kraj opštine Sečanj krije ogromno prostranstvo mirnih banatskih voda. Vodeno prostranstvo čini šest ribnjaka koji zauzimaju 3000 ha površine ove opštine, reka Tamiš, reka Brzava i kanalska mreža Dunav-Tisa-Dunav.
Tamiš je najdominantnija reka na ovom prostoru. Kao neprocenjivo prirodno bogatstvo predstavlja njen najvredniji prirodni ambijent i izuzetnu turističku vrednost. Deo toka reke Tamiš koji protiče kroz opštinu Sečanj u dužini od 38 km, povezuje je sa Evropskom unijom. U njenim dolinama su naseljavani mnogi narodi o čemu svedoči i najnovije arheološko nalazište iz XI veka.

Voda Tamiša okružena ravničarskim šumama topole i vrbe sa peščanim plažama već tradicionalno važi za lokalna kupališta i izletišta. Tamiš raspolaže nizom prednosti ne samo za kupališni turizam i sportove na vodi, već ima u blizini močvarne površine, rečne rukavce i ade koje su pogodne za lov, ribolov i mrestilište riba.

Aluvijalne šume, barske biljke, stepska vegetacija, kulturne biljke i vodni resursi su pogodna osnova za formiranje staništa za veliki broj životinjskih vrsta (fazan, zec, srneća divljač, divlje svinje, evropski jelen, lisice, šakali ), zbog čega su lovišta na teritoriji opštine Sečanj oduvek bila privlačna. Plovidba ovim mirnim vodama uz popularni ribolov (šaran, štuka, som, smuđ i druge vrste ribe) i prijatnu klimu, otkrivaju nam pravu sliku prirodnih vrednosti opštine Sečanj.