Istorijski posmatrano, sva naselja na teritoriji opštine Sečanj su veoma rano formirana. Među uticajima brojnih civilizacija na ovom području najizraženiji su oni susednih zemalja Rumunije, Bugarske, Mađarske, zatim Srednjeg istoka i Male Azije, o čemu svedoče mnogobrojni lokaliteti. Mnoga arheološka nalazišta potvrđuju da je čovek kročio na ovo tle još pre nove ere i da su migracije bitno uticale na kulturni i ekonomski razvoj. Najveći pečat ovom kraju dala je Marija Terezija kada Sečanj sa okolinom ulazi u sastav Torontalske županije (1779. godine). Sečanj je između 1867 i 1876. godine bio među retkim mestima koja su u Banatu imala tržišno pravo, a 1876. dobija poštu.

Tokom XVIII veka etnička struktura se menja, doseljava se stanovništvo iz nemačkih krajeva, a između dva rata najbrojnije stanovništvo su bili upravo Nemci. Oni su ostavili dubok trag u kulturi i načinu života  u ovom kraju, a o tome svedoče i brojni sačuvani spomenici arhitekture.

Kolonizacijom posle drugog svetskog rata na ove prostore dolaze doseljenici iz Hercegovine, Bosne, Like, Makedonije i sa Kosova, tipični gorštaci iz sasvim drugačije prirodne i društvene sredine.

Usled ove etničke šarolikosti, jasno je da se na istom području ukrštaju razni običaji, jezici i kulture i da je društveni život sasvim specifičan i pun raznolikosti i protivrečnosti. Procesi koji su se odvijali i koji se odvijaju u nizu društvenih promena karakteristični su za svako naselje posebno, naročito su izraženi u koloniziranim naseljima.