U cilju unapređenja i promocije turizma, kao i vršenja poslova razvoja, očuvanja i zaštite turističkih vrednosti na teritoriji opštine Sečanj, osnovana je Turistička organizacija opštine Sečanj, na osnovu akta o osnivanju br. 011-23/2011-I od 23.03.2011.godine.

Turistička organizacija opštine Sečanj zvanično je počela sa radom 18.07.2011. godine upisom u sudski registar Privrednog suda u Zrenjaninu.

Cilj rada turističke organizacije opštine Sečanj je da što kvalitetnije i bolje objedini turisičke potencijale i sadržaje ( prirodne, antropogene, kulturno-istorijske, sportsko-manifestacione, zabavne, zatim smeštajnu i gastronomsku ponudu).

Zadatak Turističke organizacije opštine Sečanj je da predstavi turističku ponudu opštine, da indentifikuje, locira i valorizuje turističke potencijale da bi se oni iskoristili na najbolji mogući način, kao i da ukaže na perspektive i mogućnosti njihovog daljeg razvoja.

Delatnosti Turističke organizacije opštine Sečanj

  • promocija turizma jedinice lokalne samouprave;
  • obezbeđivanje informativno-propagandnog materijala kojim se promovišu turističke vrednosti jedinice lokalne samouprave ( štampane publikacije, audio i video promotivni materijal, internet prezentacije, suveniri i dr.);
  • prikupljanje i objedinjavanje informacija o celokupnoj turističkoj  ponudi na svojoj teritoriji, kao i druge poslove od značaja za promociju turizma;
  • organizovanje i učešće u organizaciji turističkih, naučnih, stručnih, sportskih, kulturnih i drugih skupova i manifestacija;
  • promocija izvornih vrednosti ( tradicija, običaji, etnološko balago i dr. );
  • koordiniranje aktivnosti i saradnje između privrednih i drugih subjekata u turizmu koji posredno i neposredno deluju na unapređenje i promociju turizma;
  • posredovanja u pružanju usluga u domaćoj radinosti;
  • podsticanje realizacije programa izgradnje turističke infrastrukture i uređenje prostora;
  • organizovanja turističko-informativnih centara ( za prihvat turista, pružanje besplatnih informacija turistima, prikupljanje podataka za potrebe informisanja i dr.);
  • druge aktivnosti u skladu sa Statutom i osnivačkim aktom.