U opštini Sečanj reka Tamiš je najvrednije prirodno bogatstvo. Otuda je našla svoje mesto u projektu „Eko turizam – Novi turistički proizvod“.

Reč je o projektu Interreg – IPA CBC Rumunija – Srbija, jednom od 32 projekta koji se ostvaruju u sklopu prekogranične saradnje između ove dve države, a koje finansira Evropska unija.

U sklopu međunarodnog projekta ” Eko Tamiš novi turistički proizvod” bili smo domaćini prvoj grupi rumunskih i srpskih medija i turističkih radnika. Obišli smo ribnjak “Sutjeska”, pogranično mesto Jašu Tomić i plažu “Mamuze” u Sečnju, gde je ujedno u sklopu ovog projekta započeta akcija postavljanja mobilijara. U narednom periodu na plaži će biti postavljene klupe, stolovi, kante za otpatke, putokazi, info table i osmatračnica za ptice

U Sečnju je razvijen lovni i ribolovni turizam, ima više od 3.000 hektara površine pod ribnjacima, biciklistička ruta „Severni Banat“ prolazi kroz opštinu Sečanj ka Vršcu, ima crkve koje su sagrađene u 18. i 19. veku, multikulturalna je sredina u kojoj se vodi računa o šarolikosti nacija, njihovim običajima i jeziku…

Ima bezmalo 20 tradicionalnih manifestacija, od kojih su neke na Tamišu. „Tamiški dani opštine Sečanj“, dvodnevna je manifestacija koja ima bogat kulturno-sportski i zabavni progra, „Tamiška regata“ održava se već više od 20 godina, plovi se rekom Tamiš od naselja Jaša Tomić do Pančeva, zatim „Tamiški kotlić“ u okviru koje se u Jaši Tomiću, uz tamburaški orkestar, dobru pesmu i igru, organizuje takmičenje u kuvanju riblje čorbe. „Foto safari“ još jedna veoma zanimljiva manifestacija koja se organizuje u naselju Jaša Tomić, a u okviru koje fotografi, amateri, ljubitelji i profesionalci otkrivaju još neotkrivene i manje poznate istorijske znamenitosti i prirodne lepote prave banatske varošice sa njenom okolinom. Domaćini ponosno kažu da „Foto safari“ nije samo fotografisanje, to je prava banatska avantura, druženje i prenošenje priča“.