Manifestacija „Kulturno leto opštine Sečanj“ prvi put će biti održana od 19. juna do 18. jula ove godine. Duh manifestacije prati osobenosti opštine Sečanj. Poznato je da u Sečnju žive mladi, obrazovani i talentovani ljudi. Upravo oni su rešili da obogate kulturni, obrazovni, zabavni i sportski život opštine novim sadržajima. Akcenat koji organizatori stavljaju na kulturu i obrazovanje govori o njihovoj želji da manifestacija ne bude samo prolazna zabava, već da iza nje ostanu efekti koji će pospešiti sve oblasti života koje su pokrivene događajima. Takođe, cilj je i da manifestacija postane tradicionalna i da vremenom postane mesto za promociju svih vrednosti koje zastupa. To podrazumeva i bogatiji, sadržajniji život stanovnika opštine Sečanj. Manifestaciju realizuje “Kultruno omladinski centar Jovan Dučić” Sečanj u saradnji sa lokalnom samoupravom opštine Sečanj.